Maria Sundström

HEM AKTUELLT KONST UPPDRAG DESIGN PEDAGOGIK ÖVRIGT KONTAKT & CV
 

"landscape"
Galleri 3, Vänersborg
27 juni – 5 juli 2015

Utställning med Elisabeth Gothe, Jan Erik Holst, Maria Sundström, Bo Blomén-Svensson och Erja Tienvieri.

Vi lärde känna varandra när vi gick en tvåårig konstnärlig grundutbildning på Gerlesborgsskolan i Stockholm åren 1987–1989.

I januari 1990 ställde vi ut tillsammans på Galleri De Unga på Hornsgatspuckeln i Stockholm. En av många besökare var författaren Ivar Lo-Johansson. Idag är vi alla verksamma som konstnärer spridda i Sverige; Anderstorp, Kristianstad, Stockholm, Umeå och Vänersborg.

Av en slump möttes vi i olika sammanhang och Erja fick iden att vi nu 25 år senare återigen ska ställa ut tillsammans, denna gång på Galleri 3 i Vänersborg.

Utställningens verk kretsar kring temat landscape. Den traditionella landskapsbilden tolkad av konstnären är sällan ett utsnitt ur den verkliga naturen, utan snarare en spegling av tidens drömmar och idéer. Här möts fem konstnärskap som alla förhåller sig till landskapet genom sina olika uttryck som fotografi, grafik, teckning och måleri.

Det är vernissage lördag den 27 juni klockan 11.
Varmt välkomna!

 

Under en fotoworkshop på Bildmuseet i Umeå fick vi följande uppgift av fotografen Elina Brotheus som hon i sin tur fått under en workshop som letts av den amerikanske konstnären John Baldessari. Ur Baldessari assignments fick vi välja var sin uppgift eller snarare ett problem att lösa. Jag valde uppgift 31. Steal the trash from President Corrigan´s, your professor´s or your boss´s wastebasket and make a collage out of it.

Titel: Hommage till John Baldessari/ ILevda läsningar

Levda läsningar.
Tre audiovisuella gestaltningar av Sara Lidmans arkiv

Levda läsningar är ett konstnärligt-vetenskapligt samarbetsprojekt mellan bildkonstnären Maria Sundström och litteraturvetaren Annelie Bränström Öhman i samverkan med Forskningsarkivet, HUMlab och Bildmuseet vid Umeå universitet.

Maria Sundströms verk Levda läsningar har skapats med stöd av Jon Svensson och Mattis Lindmark vid HUMlab. Utställningen visas i HUMlab-X, Konstnärligt campus, 5–19 oktober 2014, och sker i samband med att Annelie Bränström Öhmans utgåva av "Stilens munterhet". Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk 1975–1985 utkommer på Bonniers förlag.

Sara Lidman (1923-2004), älskad författare och stridbar politisk ikon, satte sin västerbottniska by på litteraturens världskarta. Hennes omfångsrika författararkiv finns samlat i Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek. I Maria Sundströms digi tala verk Levda läsningar öppnar sig arkivet till en mötesplats och ett föränderligt kunskapsrum där författarens röst och texter får ta plats intill läsarna som levt sina liv i nära samspråk med romanerna - med utblickar mot en byaväg i Missenträsk och gångtunneln "Lev!" vid Umeå C. Litteraturvetarens läsning frigör en lycklig JA!-helikopter ur textsidans marginal som ges flygkraft av bildkonstnärens visualisering... Berättelsen i bilden och bilden i berättelsen går ständigt omlott.

- Vernissage: Söndag 5 oktober kl 14.

- Föreläsning: Bildmuseet/Flex-hallen tisdag 14 oktober kl 18:30: Levda läsningar. Tre audiovisuella gestaltningar av Sara Lidmans arkiv.
Litteraturvetaren Annelie Bränström-Öhman, konstnären Maria Sundström och Jon Svensson, teknisk producent samtalar om metoder och gestaltningsformer för ett konstnärligt utforskande av författararkivet som kunskapskälla med utgångspunkt i den aktuella utställningen Levda läsningar och boken Stilens munterhet. Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk 1975–1985. Moderator: Sara Meidell, Västerbottens-Kuriren

- "Finissage": Söndag 19 oktober kl 14. (visning av Levda läsningar - ett samarrangemang med Sara Lidman-sällskapet).

www.humlab.umu.se/sv/event/levda-laesningar/
umea2014.com/sv/evenemang/att-gestalta-frfattararkivet/ www.fiberartsweden.nu/content/maria-sundström-levda-läsningar


Bengt Lindströms väsen
2 maj - 30 september 2013

Människor, djur och mytiska figurer hämtade ur Bengt Lindströms bildvärld har lämnat sina grafiska blad för att befolka gräsmattan framför museibyggnaden. Figurerna är utskurna och förstorade till mänsklig storlek. De hör hemma i samiska sägner, har litterära förebilder eller så har Lindström visualiserat några mänskliga betraktelser han gjort.

Lindström berättar i en av sina intervjuer, att han tycker om att avbilda människor i aktivitet, människor i vila intresserar honom inte. Han vill att de ska vara så aktiva att de nästan spränger bilden. För honom är hans figurer i bilderna inte alls skräckinjagande, utan uttrycksfulla.

I utställningen Bengt Lindströms väsen har figurerna lämnat sitt sammanhang. De är utskurna i materialet kompaktlaminat och förankrade i gjutna plintar, möjliga att vrida. Figurerna varierar i storlek mellan 60 - 180 cm. Gestaltningen utgår ifrån tio grafiska färglitografier av Bengt Lindström som Murberget har i sina samlingar: Lapptrollkarl, Nåjden; Okänt djur, Fall i skogen, Blått möte, Överraskningen, Den röda seqvensen 2, Umeå, Den invigda, Macbeth och Sagan om ringen; Nozgül.

Idé och gestaltning: Maria Sundström
Utformning: Maria Sundström tillsammans med formgivaren Christina Sollén.
Produktion: Lamiroc Component Sweden AB

sverigesradio.se/sida
sense.infopaq.com/controller/article
allehanda.se/mer/kultur/artiklar
www.murberget.se/se-och-goera/utomhus

Bengt Lindström_Väsen

I hörnefors

 


Sveriges Radio P4 Sommar i Hörnefors

Programmet sändes torsdag 8 augusti 2013. Reporter Anders Wikström åkte till Hörnefors
för att kolla sensommarpulsen. Hör Maria Sundström berätta mer hur arbetet pågår i
hennes ateljé på Hörnefors företagarcentrum. Foto Anders Wikström SR.

sverigesradio.se/sida


Babyvisning på BildMuseet

Umeå Tidning 30 januari–5 februari 2014
Folkbladet 28 januari 2013
svenska.yle.fi/artikel/2014/05/09/vi-vill-varna-kansliga-tittare-alltfor-sota-bilder
www.bildmuseet.umu.se/sv/program

Babyvisning

Månda I dag vefver som vanligt. Tack och lof

En konstnärlig utsmyckning placerad i Onkologiklinikens väntrum på Norrlands Universitets sjukhus, Umeå.
Utsmyckningen Månda I dag vefver som vanligt. Tack och lof består av 174 fotografier som invigdes 26 maj 201.
Verket kan ses vardagar mellan 09.00–16.00.
Maria Sundström

 

Wiedergutmachung

Rasism och främlingsfientlighet är ett växande samhällsproblem som skolan måste ta på största allvar. Mot bakgrund av detta faktum vill jag tillsammans med högstadie-elever arbeta vidare i ett projekt som jag kallat Wiedergutmachung. Projektet handlar om att jag, med tysk bakgrund – min morfar var nazist – och min vän journalisten Elisabet Blomberg med sitt tysk–judiska ursprung har föresatt oss att med konstnärlig och journalistisk metod söka både kunskap och känslan för det oerhörda. Att med perspektiv och minnen göra det privata till något allmängiltigt. Wiedergutmachung är ett pågående projekt som igångsattes 1998 av Elisabet Blomberg och mig och det handlar om att söka sina rötter. Men är krig och nazism långt borta?

Tillsammans med högstadieeleverna vill jag visualisera konstprojektet Wiedergutmachung genom ett antal skulptur, video- och fotografiska verk. Och därmed väcka tankar kring ”vårt” Sverige, med sin självbild av att ha varit neutralt och inte med rasism som signum/bakgrund, genom estetiskt lärande som metod. Läs mer.


Konstsamtal i offentlig miljö

Ett konstsamtal har en filosofisk karaktär som öppnar för nya möjligheter. Konstsamtal handlar om frågor som intresserar, engagerar och väcker nya tankar. Utifrån konstsamtalen skapa förutsättningar för att arbeta i olika workshops kring frågeställningar om offentliga miljöer, samtidskonst och konstnärlig gestaltning. Eleverna får möta samtidskonst i den miljö som omger dem och i och med det få en fördjupad förståelse och kunskap om denna.

Vid varje workshop diskuterar vi arbetets genomförande och tillsammans hittar beröringspunkter som kan vara avintresse för alla. Jag kommer att presentera olika konstnärskap och litteratur som relaterar till elevernas egna arbeten. Läs mer.
 
 
© MARIA SUNDSTRÖM