Maria Sundström

HEM AKTUELLT KONST UPPDRAG DESIGN PEDAGOGIK ÖVRIGT KONTAKT & CV
 Brickor  Underlägg

 

Bricka Länsstyrelsen  

Ananas comosus

Landshövding Chris Heister, Länsstyrelsen Västerbotten, gav mig i uppdrag att utifrån egna teckningar från länsresidenset ta fram en bricka. Uppdraget ledde till en bricka som fick titeln ”Ananas comosus”. Ananas är en gammal judisk symbol för ’välkommen’ och den återfinns i länsresidensets ståtliga gjutjärnsräcke.ResidensetBlå husetGrahns gård

Residenset, Blå huset och Grahns gård

Brickornas motiv utgår från teckningar jag gjorde till småskriften Stadsvandringar i Umeå (1995). Under två veckor gick jag de tre stadsvandringarna och tecknade detaljer jag tyckte var intressanta och vackra på de byggnader som är av kulturhistoriskt intresse.

Visat:
Multiplar, Västerbottens museum, Umeå, 2007–2008

Media:
Västerbottens-Kuriren, 2/5 2008

Materialet är formpressad björk och formatet är 31 cm i diameter. Till brickor följer en liten folder på svenska eller engelska som berättar om motiv och idé.