HEM AKTUELLT KONST UPPDRAG DESIGN PEDAGOGIK ÖVRIGT KONTAKT & CV
 Mobila tidsrum  
|  Heim
 Wiedergutmachung
|  Vardagspoesi 
 Barmhärtige samariten
|  En samlad historia
|  Endast svenskar
|  Grevinnan von Hallwyl & Maria Sundström x 2

|  Transform the Qvist collection

Grevinnan von Hallwyl & Maria Sundström x 2

Utställningen Grevinnan von Hallwyl & Maria Sundström x 2 på Umeå universitetsbibliotek, är en fortsättning på en installation jag gjort på Hallwyska museet. Trettiotre av Fiber Art Swedens medlemmar använde museet som ett arkiv, ett studieobjekt ur ett etnologiskt, konstnärligt, socialt eller ekonomiskt perspektiv i utställningen ”I det andra rummet”. Detta speciella museum i Stockholm är som ett fruset tidsdokument från början av förra seklet, ett borgarhem som av sina ägare förbereddes att träda i allmänhetens tjänst. Wilhelmina von Hallwyl var mån om autenticiteten i sitt livsprojekt, hon skriver i sitt förord 1926 om sina intentioner: ”Men detta verk är heller icke afsedt för samtiden. Det är skrifvet för en långt aflägsen framtid…”.

Det var i den omfattande förteckning och dokumentationen över Wilhelmina von Hallwyls donation till Svenska Kronan som jag hamnade på Västerbottens museum i Umeå där förteckningen också finns. Nu kunde jag påbörja arbetet. Bok efter bok plockades upp till museets bibliotek där jag i lugn och ro fick studera dokumentationen som omfattar 78 inbundna band. Jag letade efter min personliga ingång till Wilhelmina von Hallwyls liv, samlande och dokumenterande.
 
Efter dagars arbete studsade jag plötsligt till när jag i bandet Generalsamlingen fick syn på min namne! Ateljéfotografen Maria Sundström, verksam mellan åren 1905 och 1939 i Karlskrona. Hon står bakom sju porträtt i bandet Grupp LXV, Fotografi-porträtt i ramar: 64, 66–70. Wilhelmina von Hallwyl fick porträtten av sin dotterdotter i julklapp jularna 1918, 1923 och 1928.
 
I mitt verk utgår jag från porträttfotografier från 1918 och 1928 bandet Grupp LXV, Fotografi-porträtt i ramar ur Wilhelmina von Hallwyls donation. Jag har valt sex porträtt som föreställer Axel A:son Wachtmeister och Carola Wachtmeister samt deras barn Ulla, Agneta, Hans, Claes och Regina. Jag har utgått ifrån Maria Sundströms fotografier och studerat hur hon valt att avporträttera familjen och hur Wilhelmina von Hallwyl sedan genomfört sin dokumentation över dessa fotografier i ramar. Det blev samtidigt intressant för mig att förflytta den specifika miljö som finns på Hallwylska museet och återskapa det rum för installationen som betraktaren möter.

Grupp
LXV Fotografi-porträtt i ramar, III
Fotograf Maria Sundström, Karlskrona, 1918 och 1928
Tillkomstår: 2008–2009
Röst: Eva Bergström
Musik: Jakob Torgander
Teknik: DVD, loop.

Visat:
ÖKKV 30 år, Örnsköldsviks museum, Örnsköldsvik, 2010
Universitetsbiblioteket, Umeå universitet, Umeå 2009
I det andra rummet – Hallwylska museet, Stockholm 2009

Katalog: I det andra rummet – Fiber art Sweden

Media:


Grevinnan von Hallwyl & Maria Sundström x 2
Längd: 26:36                     
Teknik: Videoinstallation                     
Tillkomstår: 2009

© MARIA SUNDSTRÖM