Maria Sundström

HEM AKTUELLT KONST UPPDRAG DESIGN PEDAGOGIK ÖVRIGT KONTAKT & CV
 Mobila tidsrum  
|  Heim
 Wiedergutmachung
|  Vardagspoesi 
 Barmhärtige samariten
|  En samlad historia
|  Endast svenskar
|  Grevinnan von Hallwyl & Maria Sundström x 2

|  Transform the Qvist collection

Storkågeträsk

Mobila tidsrum

Under 2002 inleddes ett samarbete med FD Ann-Catrine Edlund, språkvetare vid Umeå Universitet i projektet Mobila tidsrum där konstnärlig och vetenskaplig metod möts. Jag har tillsammans med Edlund utforskat sex norrländska dagböcker genom intervjuer, arkivstudier och besök i dagboksförfattarnas hemmiljöer. Dagböckerna skrevs åren 1891–1945 av fyra kvinnor och två män. Vårt samarbete resulterade i min utställning Mobila tidsrum och i Edlunds bok Ett rum för dagen (2007).

De sex dagböcker är utgångspunkten för utställningen som utgörs av mina tolkningar av ett antal dagboksanteckningarna genom; handskriftsanalys och utlåtanden av leg. psykolog och grafolog Viljo Mentu; teckningar; färgfotografier; svartvita fotografier av skribenterna; inläsningar av skådespelarna Annelie Gardell, Marianne Folkedotter och Stig Östman, collage; DVD:s; installationer samt ett antal inlånade originaldagböcker av Greta Dahlkvist, Julia Englund, Axel Johansson, Linnéa Johansson samt Karl Lövgren. Videopresentation av utställningen Mobila tidsrum på Västerbottens museum.

Utställningen Mobila tidsrum är producerad av Maria Sundström i samarbete med Västerbottens museum, Umeå. För bokning av utställningen info@vbm.se


Visat:
Mobila tidsrum, Örebro läns museum, Örebro, 2009–2010
Mobila tidsrum
, Norrbottens museum, Luleå, 2008
Mobila tidsrum, Skellefteå museum, Skellefteå, 2008
Mobila tidsrum, Västerbottens museum, Umeå, 2007

Media:
Norrbottens-Kuriren, 4/6 2008,
NSD, 4/6 2008
Kulturradion ”Snittet, 16/4 2008, producent Kerstin Berggren, Sveriges Radio P1.
Tidskriften Hemslöjden, 2007/4
Västerbottens-Kuriren, 26/1 2007

Katalog:    
Tidskriften Västerbotten 1/2007, ”Mobila tidsrum”


3 juni då borde vi så men på vissa stäld så är det då djup snö men vi har hört att göken har gokke i dag de var första gången
Format: 560 x 70 cm
Teknik: Färgfotografi silikonmonterat på glas
Tillkomstår: 2007

Sex dagböcker genom två betraktares ögon
Teknik: DVD, akrylglas, etsfolie    
Format: 600 x 288 cm, filmytor 123 x 170 cm x 2, längd 15:00 min.
Tillkomstår: 2007
Fotograf: Petter Engman

1932 23 mars sydvind. Fint väder i dag två grader kallt,
ingen säl syns till

Format: DVD. Ljud "Säljägare – om sälfångst på Holmön",
SF-journal.
Längd: 07:34 min.
Tillkomstår: 2007

1921 februari 7 första droppen
Teknik: Fotografi silkonmonterat på glas
Format: 70 x 100 cm
Tillkomstår: 2007

Is
Kars takdropp
© MARIA SUNDSTRÖM