Maria Sundström

HEM AKTUELLT KONST UPPDRAG DESIGN PEDAGOGIK ÖVRIGT KONTAKT & CV
 
Gul + Röd = Blå?

En färgdag på skolan. Hela dagen experimenterar vi med tre färger gul, röd och blå. Kan man göra en färgexplosion? Vad betyder akvarell? Barnen prövar olika konstnärstekniker och lär sig mer om färg. Under dagen introduceras begrepp som grundfärger, färgsymbolik, färgcirkel, samtidskonst, abstrakt konst och en presentation av tre konstnärer som älskar färg.

Läs mer här.

 


Inbjudan Barns bilder, skapande och berättelser

Barns bilder, skapande och berättelser

En fortbildningskurs om barns bilder, skapande och berättelser för dem som möter små barn i sitt arbete.

Även barn 0–5 år har tolkningsföreträde till sina egna bilder. Hur läser och förstår vuxna barns bilder, och hur inspirerar man dem till att uttrycka sig i bild? Barn möter också en mängd bilder genom barnböcker och andra medier – vad säger dessa och hur uppfattar barn dem?

Under hösten 2011 har alla kommuner i Västernorrland erbjudits en heldags utbildning om små barns bilder och skapande med konstnären och konstpedagogen Maria Sundström i Länsbiblioteket Västernorrland, Regional Utveckling Kultur och projektet Läsrätts regi.

Nu kan fortbildningen bokas genom ? Läs mer här.


Wiedergutmachung

Rasism och främlingsfientlighet är ett växande samhällsproblem som skolan måste ta på största allvar. Mot bakgrund av detta faktum vill jag tillsammans med högstadie-elever arbeta vidare i ett projekt som jag kallat Wiedergutmachung. Projektet handlar om att jag, med tysk bakgrund – min morfar var nazist – och min vän journalisten Elisabet Blomberg med sitt tysk–judiska ursprung har föresatt oss att med konstnärlig och journalistisk metod söka både kunskap och känslan för det oerhörda. Att med perspektiv och minnen göra det privata till något allmängiltigt. Wiedergutmachung är ett pågående projekt som igångsattes 1998 av Elisabet Blomberg och mig och det handlar om att söka sina rötter. Men är krig och nazism långt borta?

Tillsammans med högstadieeleverna vill jag visualisera konstprojektet Wiedergutmachung genom ett antal skulptur, video- och fotografiska verk. Och därmed väcka tankar kring ”vårt” Sverige, med sin självbild av att ha varit neutralt och inte med rasism som signum/bakgrund, genom estetiskt lärande som metod. Läs mer här.


WiedergutmachungKonstsamtal i offentlig miljö

Målet med mina konstsamtal är att skapa förutsättningar för ett
intensivt arbete i form av 3 workshops kring frågeställningar om
o!entliga miljöer, konstnärlig utsmyckning och gestaltning. Att
eleverna får en fördjupad förståelse och kunskap om samtidskonst
i den miljö som omger dem.

Vid varje workshop diskuterar vi arbetets genomförande och
försöker tillsammans hitta beröringspunkter som kan vara av
intresse för alla. Jag kommer att presentera olika konstnärskap
och litteratur som relaterar till elevernas arbeten. Och jag kommer
att vara tillgänglig för individuella samtal. Läs mer här.Skuggspel

Med utgångspunkt i verken Schattenspeil/Skuggspel och 100000 $ Bills av den tyske konstnären Hans-Peter Feldmann undersöker vi genren installationskonst i samtidskonsten.

I vår skuggverkstad experimenterar vi med ljus och skuggor i rörelse. Något som är litet och ryms i en hand kan plötsligt med olika ljuskällor fylla en hel vägg. Skuggspelsvärldar skapas i olika material och dimensioner. Eleverna arbetar med fotografi, rörlig bild och installationer. Från årskurs 6. Läs mer här.

Sk
 
© MARIA SUNDSTRÖM