Maria Sundström

HEM AKTUELLT KONST UPPDRAG DESIGN PEDAGOGIK ÖVRIGT KONTAKT & CV
 Mobila tidsrum  
|  Heim
 Wiedergutmachung
|  Vardagspoesi 
 Barmhärtige samariten
|  En samlad historia
|  Endast svenskar
|
  Grevinnan von Hallwyl & Maria Sundström x 2
|  Transform the Qvist collection

Var dags poesi

Ett platsspecifikt verk på KappAhl placerade i femton provrum. Här har personliga sms-meddelanden, som ofta slängs så fort man läst dem, blivit dokumenterade, förstorade och lyfta ur sitt sammanhang. I provrummen inbjuder de privata texterna till en konstupplevelse i ett kommersiellt offentligt rum.

Visat:
3 + 3 TAKE OVER, Vasa, Finland, 2006
By Side Sidewalk, Stadsbiblioteket, Umeå, 2005

Media:
Vasabladet, 11/8 2006


Jag kan inte…
Format: 35 x 35 cm
Teknik: Färgfotografi                     
Tillkomstår: 2006

Två små starka…
Format: 35 x 35 cm  
Teknik: Färgfotografi                     
Tillkomstår: 2006

Hej mamma vet…
Format: 35 x 35 cm
Teknik: Färgfotografi                     
Tillkomstår: 2006

Med. Jag kan inte
Med Två starka
© MARIA SUNDSTRÖM