Anställningar & konstnärsfackliga uppdrag

Anställningar

2018-01-10–

Utställningsproducent på Murberget Länsmuseet Västernorrland.

2015-08-01–2018-06-30

Konstkonsulent, Landstinget Västernorrland.

2015-05-07–2015-11-02

Curator på Sundvalls museum för utställningen Lars Ahlin och Arne Jones - ett livslångt samtal om konst.

2014-05-01–2015-06-18

Utställningsproducent på Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi på Västerbottens museum. Utveckla länsmuseets ansvarsområde samtidskonst i regionen, producera fotoutställningar, utveckla fotopedagogiska projekt samt arbeta med Sune Jonssons arkiv.

2012-04-01–

Konstpedagog/bildkonstnär, freelance,  på Bildmuseet i Umeå, med fokus på publiken 0–6 år. Verksamheten innefattar Babyvisning, Öppen kulturförskola, Sommarworkshop samt Bildverkstaden.

2012-01-26–2012-06-22

Konstintendent på Murberget Länsmuseet Västernorrland. Utveckla länsmuseets ansvarsområde samtidskonst i regionen, producera utställningar, utveckla konstpedagogiska projekt samt arbeta med Bengt Lindströms donation.

2011-08-29–2011-09-30

Konstpedagog på Länsbiblioteket Västernorrland, Regional Utveckling Kultur

Barns bilder, skapande och berättelser en fortbildningsturné i Västernorrland sju kommuner om hur man kan arbeta med samtidskonst och små barn, 0–5 år.

2008-12-01–2011-03-06

Konstintendent på Murberget Länsmuseet Västernorrland.

Utveckla länsmuseets ansvarsområde samtidskonst i regionen, producera utställningar, utveckla konstpedagogiska projekt samt arbeta med Bengt Lindströms donation.

2006-07-01–2006-09-30

Bildkonstnär anställd av Kulturförvaltningen Umeå kommun.

Eget konstnärligt arbete samt producera utställning Mobila tidsrum som visades på Västerbottens museum i Umeå 28 januari–11 mars 2007.

2004-01-01–2006-05-31

Bildkonstnär/projektledare på Museum Anna Norlander i Skellefteå. Utveckla samarbetsformer mellan konst och näringsliv i regionen samt producera utställningar och konstfestivalen artFOG.

2003-05-15–2003-10-15

Bildkonstnär/projektledare anställd av Kulturförvaltningen Umeå kommun i Umeå. Förstudie VAIV, Visual artist in Västerbotten. Kartläggning av bildkonstområdet och bildkonstnärlig verksamhet i Västerbottens län samt undersöka förutsättningarna för att utveckla ett resurscenter i länet.

1998-01-26–1998-06-07

Bildkonstnär anställd av Ockelbo kommun. ”Ett vackrare Ockelbo” – sju konstnärer anställdes av Ockelbo kommun för att ”konstförstärka” Ockelbo tätort.

1996-02-01–1997-07-31

Bildkonstnär/projektledare anställd av Kulturförvaltningen, Umeå kommun. ESPLANAD 97, ett konstprojekt längs Rådhusesplanaden i Umeå 1997,

1995-05-01–1995-05-16

Bildkonstnär anställd av Länsstyrelsen i Västerbottens län. För att göra teckningar till Stadsvandringar i Umeå, en småskrift utgiven av Västerbottens läns hembygdsförbund.

1994-08-31–2006-02-15

Mediabevakare, anställd av Imedia, Observer samt Cision

1993-12-10–1996-01-15

Försäljare, anställd på Åhléns City i Stockholm.

1979-09-01–1980-05-31

Biträde, anställd på AB Pantbelåning i Stockholm.

Konstnärsfackliga meriter & styrelseuppdrag

2016–

Ledamot i Sällskapet Sune Jonssons vänner

2016–

Ledamot i HUMlab styrelse, Umeå universitet

2007–2009

Ledamot i Konstnärscentrum Nords styrelse

2001–2006

Ledamot i Konstnärsnämndens styrelse

2002–2003

Expert i SOU (Statens offentliga utredningar) 2003:21 Konstnärerna och trygghetssystemen

2002–2003

Expert i SOU (Statens offentliga utredningar) 2003:21 Konstnärerna och trygghetssystemen

2001–2002

Vice president i IAA, International Association of Art, Europe West

1999–2002

Ledamot i Kulturarbetsdelegationen, AMS

1999–2001

Ordförande i Svenska IAA-kommittén

1999–2002

Ledamot i KLYS, Konstnärliga Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd

1999–2001

Förbundsordförande i Konstnärernas Riksorganisation, KRO

1997–1999

Ordförande KRO Västerbotten

Copyright ©  All Rights Reserved