Levda läsningar

Levda läsningar

Fyra audiovisuella gestaltningar av Sara Lidmans arkiv


Sara Lidman (1923–2004), älskad författare och stridbar politisk ikon, satte Missenträsk på litteraturens världskarta. Hennes omfångsrika författararkiv finns samlat i Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek. I Maria Sundströms digitala verk Levda läsningar I–IV öppnar sig arkivet till en mötesplats och ett föränderligt kunskapsrum där författarens röst och texter får ta plats intill läsarna som levt sina liv i nära samspråk med romanerna – med utblickar mot en byaväg i Missenträsk och gångtunneln ”Lev!” vid Umeå centralstation. Litteraturvetarens läsning frigör en lycklig JA!-helikopter ur textsidans marginal som ges flygkraft av bildkonstnärens visualisering... Berättelsen i bilden och bilden i berättelsen går ständigt omlott.


Tillsammans med litteraturvetaren Annelie Bränström Öhman och HUMlabs Jon Svensson och Mattis Lindmark har bildkonstnären Maria Sundström skapat Levda läsningar I–IV, fyra audiovisuella gestaltningar av Sara Lidmans arkiv. Utställningen har vuxit fram i ett samspel mellan konst, teknik och litteratur.


Levda läsningar är en fristående del av ett konstnärligt-vetenskapligt samarbetsprojekt mellan

bildkonstnären Maria Sundström och litteraturforskaren Annelie Bränström Öhman i samverkan med Forskningsarkivet, HUMlab och Bildmuseet vid Umeå universitet.

•••

Levda läsningar I

Maskinskriven sida ur manuskript till Sara Lidmans roman Lifsens rot med handskrivet ”Ja” i blå kulspets (daterat 17.11.92). ur Handskrift 52. Författarinnan Sara Lidmans arkiv (1923–2004), B2:48,Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.

Dynamisk-animation i miljö, (2014)


Levda läsningar II

Sara Lidmans inläsningar av manuskriptutkast för Jernbanan, Den underbare mannen, Din tjänare hör, Vredens barn och Nabots sten som underlag för renskrivning av Kristin Olofsson, Jörn. Utsikt från Sara Lidmans skrivbord över byavägen i Missenträsk i realtid.

Video (realtid) och ljudcollage, (10:11 min), 2014


levda läsningar III

Ett utforskande av Sara Lidmans exemplar av pocketutgåvan till Nabots sten, med författarens noteringar, post-it-lappar och teckningar. Ur Handskrift 52. Författarinnan Sara Lidmans arkiv (1923–2004), B2:48, Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.

Digitalt fotocollage, 2014


Levda läsningar IV

Barnen Klara Kellgren och Tim Fossmo utforskar det offentliga konstverket ”Lev!”, tillägnat Sara Lidman av den stockholmsbaserade konstnärsduon FA+ vid Umeå centralstation.

Video, (06:11 min), 2014


Kajsa Sundström och Bengt Estborn läser valda stycken ur Sara Lidmans Jernbanan ur Din tjänare hör, Vredens barn, Nabots sten och Järnkronan.

Video, (26:43 min), 2014


Åke Lagerborg och Maj Lagerborg läser ur Din tjänare hör.

Video, (13:51 min), 2014


Ellenor Lindgren och Nina Nordvall Vahlgren repeterar föreställningen Lifsens rot-Berättelsen om Rönnog på Västerbottens museum i Umeå.

Video, (24:31 min), 2014

Copyright ©  All Rights Reserved