Wiedergutmachung

Wiedergutmachung


Rasism och främlingsfientlighet är ett växande samhälls­problem som skolan måste ta på största allvar. Mot bakgrund av detta vill jag tillsammans med högstadieelever arbeta vidare i ett projekt som jag kallat Wiedergutmachung. Projektet hand­lar om att jag med min tyska bakgrund – min morfar var nazist – och min väninna journalisten Elisabet Blomberg med sitt tysk–judiska ursprung har föresatt oss att med konstnärlig och journalistisk metod söka både kunskap och känslan för det oerhörda. Att med perspektiv och minnen göra det privata till något allmängiltigt. Wiedergutmachung är ett pågående projekt som igångsattes 1998 av Elisabet Blomberg och mig och det handlar om att söka sina rötter. Men är krig och nazism långt borta?

 

Tillsammans med högstadieeleverna vill jag visualisera konstprojektet Wiedergutmachung genom ett antal verk; ljud, video, skulptur och foto och därmed väcka tankar kring ”vårt” Sverige, med sin självbild av att ha varit neutralt och inte med rasistiska  rötter.

 

 
Workshop I

Hur nära finns det krigserfarenheter bland oss? Eleverna får forska i sin närmiljö, rekonstruera och skapa bilder som verbaliseras och sedan diskuteras i grupp.


Workshop II

Nazism och främlingsfientlighet. Workshopen måste utvecklas tillsammans med elever och lärare.


Dokumentation ingår.


Skolämnen som berörs i projektet Wiedergutmachung är svenska, tyska, historia, samhällskunskap, religionskunskap och bild.

KONTAKTUPPGIFTER


Maria Sundström, bildkonstnär

UTBILDNING:

Konsthögskolan, Umeå universitet 1989–94

Konstpedagogik, Konstfack 2010–11


Granlidsvägen 5, 905 31 Hörnefors

Mobil 070-66 88 715

i.c.maria.sundstrom@gmail.com

Innehar FA-skattebevis och VAT.

Kontakta konstnären för prisuppgift.

Copyright ©  All Rights Reserved