Konstsamtal i offentlig miljö

Konstsamtal i offentlig miljö


Vi är alla omgivna av offentlig konst, även om de flesta av oss inte ser den. Att utforska den offentliga konsten är ett spännande sätt att lära känna sin närmiljö som med fördel kan knytas till platsen där man bor. Ett konstsamtal har en filosofisk karaktär och öppnar för nya möjligheter för utforskandet av offentlig konst.


Med utgångspunkt i mitt verk ”Månda idag vefver som vanligt. Tack och lof” på Norrlands universitetssjukhus vill jag tillsammans med elever genomföra konstsamtal i offentlig miljö. Tanken är att undersöka konstens betydelse i de offentliga rum vi rör oss. Varför finns konsten där? Kan man prata om en nyttoaspekt i sammanhanget? Kan konsten konkurera med reklam? Frågan är varför offentlig konst väcker så mycket ilska och engagemang. Vem bestämmer och beställer konst?


I konstsamtalet ingår också flera andra offentliga verk med helt andra konstnärliga uttryck.

Titeln på verket ”Månda idag vefver som vanligt. Tack och lof” är också en dagboksanteckning av Julia Englund som föddes 1882 och skrev dagbok hela sitt vuxna liv. Under 2002 inleddes ett samarbete med FD Ann-Catrine Edlund, språkvetare vid Umeå Universitet i projektet Mobila tidsrum där konstnärlig och vetenskaplig metod möts. Vi har utforskat sex norrländska dagböcker som skrevs åren 1891–1945 av fyra kvinnor och två män. Vårt samarbete resulterade bl. a i min utställning Mobila tidsrum och i Edlunds bok Ett rum för dagen (2007).

Studiebesök plats där konstsamtalen äger rum.


Workshop I

används ett konstverk/offentligt verk som utgångspunkt i eget skapande.


Workshop II

fördjupar vi oss i konst som fått stor utrymme i media, svensk som internationell.


Skolämnen som berörs och som kan integreras i Konstsamtal i offentlig miljö är svenska, bild,, historia, samhällskunskap, religionskunskap och folkhälsa (biologi).

KONTAKTUPPGIFTER


Maria Sundström, bildkonstnär

UTBILDNING:

Konsthögskolan, Umeå universitet 1989–94

Konstpedagogik, Konstfack 2010–11


Granlidsvägen 5, 905 31 Hörnefors

Mobil 070-66 88 715

i.c.maria.sundstrom@gmail.com

Innehar FA-skattebevis och VAT.

Kontakta konstnären för prisuppgift.

Copyright ©  All Rights Reserved