Månda I dag vefver som vanligt

Månda I dag vevfer som vanligt. Tack och lof


Utsmyckning som placerats på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Byggnad 27, Onkologiklinikens väntrum. Verket invigdes 26 maj 2010 av Socialminister Göran Hägglund, landstingsråd och landstingsdirektör.


Verket Månda I dag vefver som vanligt. Tack och lof ingår i utställningen "Mobila tidsrum" som visades på Västerbottens museum i Umeå, 27 januari–11 mars 2007. Verket är omarbetat och förändrat för att fungera i de rumsliga förutsättningar som råder. Verket består av 174 fotografier.


•••

Månda I dag vefver som vanligt

Format: 364 x 197 cm       

Teknik: Fotografi, silikonmontering på glas

Placering: Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Tillkomstår: 2008


      V I S A T


  • Byggnad 27 NUS, Galleri ALVA, Umeå, 2007


      M E D I A


  • Västerbottens-Kuriren 21/5 2010
  • Västerbottens Folkblad 5/11 2009


       K A T A L O G


  • Konst i vårdens tjänst 2010, Västerbottens läns landsting

Copyright ©  All Rights Reserved