Mobila tidsrum

Mobila tidsrum


2002 inleddes ett samarbete med FD Ann-Catrine Edlund, språkvetare vid Umeå Universitet och Mittuniversitet i projektet Mobila tidsrum där konstnärlig och vetenskaplig metod möts. Jag har tillsammans med Edlund utforskat sex norrländska dagböcker genom intervjuer, arkivstudier och besök i dagboksförfattarnas hemmiljöer. Dagböckerna skrevs åren 1891–1945 av fyra kvinnor och två män. Vårt samarbete resulterade i min utställning Mobila tidsrum och i Edlunds bok Ett rum för dagen (2007).


De sex dagböcker är utgångspunkten för utställningen som utgörs av mina tolkningar av ett antal dagboksanteckningarna genom; handskriftsanalys och utlåtanden av leg. psykolog och grafolog Viljo Mentu; teckningar; färgfotografier; svartvita fotografier av skribenterna; inläsningar av skådespelarna Annelie Gardell, Marianne Folkedotter och Stig Östman, collage; DVD:s; installationer samt ett antal inlånade originaldagböcker av Greta Dahlkvist, Julia Englund, Axel Johansson, Linnéa Johansson samt Karl Lövgren. Videopresentation av utställningen Mobila tidsrum på Västerbottens museum.


Utställningen Mobila tidsrum är producerad av Maria Sundström i samarbete med Västerbottens museum, Umeå.


      V I S A T


 • Mobila tidsrum multimedia, HUMlab, Umeå universitet, Umeå, 2012
 • Mobila tidsrum, Örebro läns museum, Örebro, 2009–2010
 • Mobila tidsrum, Norrbottens museum, Luleå, 2008
 • Mobila tidsrum, Skellefteå museum, Skellefteå, 2008
 • Mobila tidsrum, Västerbottens museum, Umeå, 2007


      M E D I A


 • Norrbottens-Kuriren, 4/6 2008,
 • NSD, 4/6 2008
 • Kulturradion ”Snittet, 16/4 2008, producent Kerstin Berggren, Sveriges Radio P1.
 • Tidskriften Hemslöjden, 2007/4
 • Västerbottens-Kuriren, 26/1 2007


       K A T A L O G


 • Tidskriften Västerbotten 1/2007, ”Mobila tidsrum”

Sex dagböcker genom två betraktares ögon

Teknik: DVD, akrylglas, etsfolie     

Format: 600 x 288 cm, filmytor 123 x 170 cm x 2, längd 15:00 min.

Tillkomstår: 2007

Fotograf: Petter Engman

1921 februari 7 första droppen

Teknik: Fotografi silkonmonterat på glas

Format: 70 x 100 cm

Tillkomstår: 2007

3 juni då borde vi så men på vissa stäld så är det då djup snö

men vi har hört att göken har gokke i dag de var första gången

Format: 560 x 70 cm

Teknik: Färgfotografi silikonmonterat på glas

Tillkomstår: 2007

1932 23 mars sydvind. Fint väder i dag två grader kallt,

ingen säl syns till

Format: DVD. Ljud "Säljägare – om sälfångst på Holmön",

SF-journal.

Längd: 07:34 min.

Tillkomstår: 2007

Copyright ©  All Rights Reserved